Betoniarnia Globet - logo

Solidny Partner

Na każdej budowie

Podsypki cementowo-piaskowe

Materiał wyrównujaco-wzmacniający, na którym układa się kostkę brukową, krawężniki, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów. To mieszanka o konsystencji wilgotnej, składająca się z cementu, piasku i odpowiednio dobranej ilości wody w celu maksymalnego zagęszczenia. Zakres stosowania oraz paramentry użytkowe charakteryzują się przez stosunek objętości cementu do piasku w stanie luźno usypanym.

  • PODSYPKA 1:4
  • PODSYPKA 1:8